Sušící váhy - analyzátory vlhkosti

Analyzátory vlhkosti slouží k určení vlhkosti různorodých materiálů. Zkoumaný vzorek se vloží do analyzátoru, zváží se jeho hmotnost a poté je v přístroji zahříván. Ohřevem se postupně odpařuje část vzorku (zejména voda). Úbytek hmotnosti při ohřevu je kontinuálně sledován a v okamžiku, kdy se hmotnost vzorku i přes další ohřev po určitou dobu (nastavený časový interval) nemění, přístroj vyhodnotí celkový rozdíl hmotností a přepočtenou hodnotu zobrazí na displeji jako vlhkost v %.